Bios Gård

Bios Gård i hjertet af Silkeborg er et af de byrum som Silkeborg Kommune arbejder med i deres kommende udviklingsplaner for bymidten. Gennem mange år har gården udelukkende været anvendt til parkering for de handlende til de omkringliggende handelsgader, men under et indledende borgermøde ytrede et stort antal af de fremmødte et ønske om at trække mere af silkeborgs omkringliggende natur ind i bymidten. Dette pustede liv i den evige debat om behovet for centrale parkeringspladser kontra grønne åndehuller, og Silkeborg Kommune besluttede derfor at igangsætte et midlertidigt forsøg. Under forsøget inddrog man 12 af de knap 100 parkeringspladser, og transformerede disse til en midlertidig bypark. Gennem hele forsøgsperioden kunne de lokale borgere og besøgende læse om projektet på en opstillet informationsstander, hvorpå de også kunne give deres mening til kende via fysiske spørgeark. Alle besvarelserne blev løbende indsamlet af Silkeborg Kommune og indgår som et vigtigt værktøj i det igangværende arbejde med udviklingen af Bios Gård

Studio mockup varetog design, projektering og etablering af den midlertidige bypark.

Tidspunkt –  August 2019
Kunde – Silkeborg Kommune
Varighed – 8 uger

Projektet er finansieret af Kulturregion Østjysk Vækstbånd