Haderslev

For tegnestuen Hele Landet har Studio mockup udviklet og opbygget en række midlertidige strategiske afprøvninger af hovedegrebene i Hele Landets udviklingsplan for Haderslev bymidte. Dette indebar bl.a. at:

  • Etablere en midlertidig flydebro på 36 meter, så en ny naturforbindelse langs “Møllestrømmen” kunne afprøves og evalueres
  • Opsætte en 350 meter lang lysforbindelse for at synliggøre byens nye midlertige stiforløb over vandet.
  • Omdanne den store plads “Gravene” til en bilfri grøn oase med græs, træer, siddemøbler, udendørs biograf og kunstværker
  • Transformere arealet “Hertugens Baghave” fra en hengemt byggetomt til en sprudlende børnepark

Afprøvningerne havde en varighed af 3 uger pr. afprøvning og mens de stod på indsamlede Hele Landet fysiske evalueringer om projekterne fra byens borgere. Den samlede svarrate for alle afprøvninger var på hele 2.200 tilbagemeldinger, hvilket svarer til 10% af indbyggertallet i Haderslev by. Disse tilbagemeldinger vil efterfølgende danne grundlag for den samlede evaluering af Hele Landets nye strategi for udviklingen af Haderslev bymidte.

Afprøvningen med den midlertidige bro blev til med en uundværlig hjælp og velvillighed fra de to lokale foreninger Haderslev Søsportscenter og Sønderjysk Regattaforening. Vi hos Studio mockup er dybt taknemmelige for den indsats som de to foreninger og deres frivillige ydede i forbindelse med etablering og nedtagning af flydebroen. Tak!

Tidspunkt –  Marts-April 2019
Kunde – Hele Landet
Projektejer – Haderslev Kommune & Realdania

Kort om hovedprojektet:
I forbindelse med udviklingen af en ny udviklingsplan for Haderslev bymidte blev der igangsat en række midlertidige afprøvninger, med det formål at afprøve og opkvalificere elementer til Haderslevs fremtidige bymidte.

Studio mockup har stået for udvikling og opførelse af alle de fysiske elementer i disse afprøvninger.

Projektet er finansieret af Haderslev Kommune og Realdania under kampangen “Hovedbyer på forkant”.