Læringsfabrikken

UngIAarhus Vest har igangsat et nyt kompetenceudviklingsforløb for deres unge i Bispehaven. Forløbets primære fokus er iværksætteri, uddannelsesafklaring (bl.a. via mesterlære), praktiske værkstedsforløb og lektiehjælp. Projektet har til huse i nogle tidligere institutionslokaler i Bispehaven og vi fik til opgave at omdanne disse lokaler fra en klassisk institution til hvad de unge selv har valgt at kalde en “læringsfabrik”. Omdannelsen og indretningen af lokalerne var et tre ugers forløb hvori brugerne var med hele vejen fra ideudviklingen til udførelsen.

Tidspunkt –  December 2015
Kunde – UngIAarhus – Vest
Skala – 1:1