Ny Ungeenhed i Randers

Randers Kommune er ved at sammenlægge to kommunale afdelinger, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt “Uddannelseshuset” fra Jobcenter Randers, under en ny ungeenhed på Tradium i Randers. Dertil har Studio mockup leveret et skitseforslag hvori vi kommer med forslag til indretning af modtagelsen, samtalerum samt det overordnede visuelle udtryk for Ungeenheden. Skitseforslaget tager afsæt i en afholdt workshop hvorpå de unge brugere af de nuværende afdelinger har kommet med ønsker og forslag til indretningen. Til højre kan downloades to versioner af det leverede skitesforslag, et der blev præsenteret for brugere og ansatte, samt et revideret forslag som tager afsæt i feedbacken fra præsentationen.

 

Tidspunkt – Februar 2015
Kunde – Randers Kommune

Skitseforslag UU v1
Skitseforslag UU v2