Sødalskolen Workshop

Som led i forundersøgelserne til etablering af en ny ungdomsklub i Sødalskolens gamle beskyttelsesrum, afholdte Studio mockup en workshop for en håndfuld unge fra ungdomsklubben. På workshoppen blev der udarbejdet en kortlæggelse af nuværende klub og fritids aktiviteter, samt foretaget en behovsanalyse for aktiviteter i den kommende klub. Sluttetligt blev behovsanalysen rummeliggjort af de unge selv, en process hvori de unge selv skulle komme med forslag til intern placering af aktiviter samt vægtning af disse.

Tidspunkt – Juni 2014
Kunde – Sødal Skolen / UngIAarhus
Skala – 1:20