Ung BYg

Under overskriften “Ung BYg” lavede Studio mockup en byggeworkshop for Ungdomskulturhuset (UKH) i Aarhus. UKH har indkøbt nogle pavilloner som iht. bygningsreglementet skal have niveaufrit adgang for kørestolsbrugere, før kommunen kan udstede en ibrugtagelsesgodkendelse. I samarbejde med brugerne i UKH afholdte vi derfor en byggeworkshop hvor hele problematikken blev gentænkt. Resultatet blev en kæmpe terresse som sikrer niveaufrit adgang til pavillonerne og som samtidigt giver masser af mulighed for ophold.

Tidspunkt –  Januar 2015
Kunde – UKH – Ungdomskulturhuset
Skala – 1:1
Fotograf – © Mads Johansen, madsfoto.dk