UngdomsKulturHus Workshop

Som led i forundersøgelserne til Aarhus’ kommende UngdomsKulturhus afholdte Bureau Detours i samarbejde med Studio mockup en workshop for 16 udvalgte unge i alderen 15-25. På workshoppen blev der udarbejdet en kortlæggelse af nuværende ungdomstilbud i Aarhus samt foretaget en behovsanalyse for aktiviteter i et kommende UngdomsKulturhus. Sluttetligt blev behovsanalysen rummeliggjort af de unge selv, en process hvori de unge selv skulle komme med forslag til intern placering af aktiviter samt vægtning af disse.

Tidspunkt – November 2013
Kunde – UngdomsKulturHus/Bureau Detours
Skala – 1:50